Aktualności

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w jednym z czterech szkoleń organizowanych w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności. Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2016 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Uczestnicy po odbyciu szkolenia staną się inicjatorami oddolnych działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności.

Szkolenie adresowane jest do liderów lokalnych społeczności: przedstawicieli gospodarstw, sołectw, samorządów.

Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny.

szkolenie

Szkolenie organizowane jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy  młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum z terenu woj. zachodniopomorskiego do udziału w VI edycji konkursu KTO JEST EKO TEN ZAJDZIE DALEKO. Konkurs polega na prowadzeniu kroniki z minimum tygodniowych działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupiona jest na tematyce ochrony bioróżnorodności. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF (Global Biodiversity Information Facility) to ogólnoświatowy system informatyczny pozwalający każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu do informacji na temat taksonomii i rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Dzięki platformie internetowej, będącej największą bazą bioróżnorodności, użytkownik ma dostęp do setek milionów danych publikowanych przez naukowców i instytucje z całego świata.

Aktualnie odbywa się IV edycja, trwającej od 2011 roku, akcji z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jej celem jest wzrost społecznej świadomości na temat potrzeby ochrony pszczół oraz ich roli dla człowieka. W ramach programu wybierani są ambasadorzy, których zadaniem jest działanie dla lokalnej społeczności – aktywizacja mieszkańców do budowy stref przyjaznych dla pszczół, edukacja oraz promocja akcji. Do udziału w programie można zapraszać okoliczne szkoły, przedszkola, parafie, działkowców, rady osiedli czy nawet sąsiadów.