Aktualności

Regulamin konkursu

 na plakat pt. „Polna bioróżnorodność”

organizowanego przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej ZO LOP w Szczecinie w ramach projektu Zachodniopomorska Liga Polnej Bioróżnorodności

Serdecznie zapraszamy  młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum z terenu woj. zachodniopomorskiego do udziału w VI edycji konkursu KTO JEST EKO TEN ZAJDZIE DALEKO. Konkurs polega na prowadzeniu kroniki z minimum tygodniowych działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupiona jest na tematyce ochrony bioróżnorodności. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF (Global Biodiversity Information Facility) to ogólnoświatowy system informatyczny pozwalający każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu do informacji na temat taksonomii i rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Dzięki platformie internetowej, będącej największą bazą bioróżnorodności, użytkownik ma dostęp do setek milionów danych publikowanych przez naukowców i instytucje z całego świata.

Aktualnie odbywa się IV edycja, trwającej od 2011 roku, akcji z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jej celem jest wzrost społecznej świadomości na temat potrzeby ochrony pszczół oraz ich roli dla człowieka. W ramach programu wybierani są ambasadorzy, których zadaniem jest działanie dla lokalnej społeczności – aktywizacja mieszkańców do budowy stref przyjaznych dla pszczół, edukacja oraz promocja akcji. Do udziału w programie można zapraszać okoliczne szkoły, przedszkola, parafie, działkowców, rady osiedli czy nawet sąsiadów.