Aktualności

Konferencja miała miejsce dnia 16.12.2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie o godzinie 11.00. Konferencja połączona była z uroczystym podsumowaniem konkursu drużynowego „Liga Polnej Bioróżnorodności”. W spotkaniu wzięły udział  67 osoby z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, rolnicy, nauczyciele i uczniowie ze szkół o profilu rolniczym oraz nagrodzeni laureaci konkursu "Liga Polnej Bioróżnorodności".

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu jednodniowym organizowanym w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności sponsorowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkolenie odbędzie się 21.11.2016 r. w godzinach od 12.30 do 18.00 w Centrum Artystyczno-Kulturalnym w Krośnie Odrzańskim . Uczestnicy po odbyciu szkolenia staną się inicjatorami działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności. Szczególnie zapraszamy rolników, uczniów szkół rolniczych, pracowników sołectw i jednostek samorządów terytorialnych. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny.

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu jednodniowym organizowanym w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności sponsorowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szkolenie odbędzie się 17.11.2016 r. w godzinach od 12.30 do 18.00 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Różańsku. Uczestnicy po odbyciu szkolenia staną się inicjatorami działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności. Szczególnie zapraszamy rolników, uczniów szkół rolniczych, pracowników sołectw i jednostek samorządów terytorialnych. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny.

Człowiekowi udało się opanować teren na jakim żyje, ponieważ potrafił zniszczyć wszystko to, co stało mu na drodze. Egoistyczne podejście do otaczającej nas rzeczywistości pozostało w nas do dziś. I nikt się z tym nie kryje. Żyjemy tu i teraz. I tylko to się liczy. Wciąż słyszymy, że mamy chwytać chwile, dążyć do szczęścia, żyć intensywnie i krótko. Taka postawa wzmaga w ludziach atawistyczną skłonność do niszczenia. Właśnie nad tą skłonnością należy zapanować. Przyroda, która nas otacza jest spokojna. Nakłada na człowieka ograniczenia, uczy pokory. Doskonale wie, że bez czystego środowiska, człowiek nie przeżyje. Natura wymusza na nas dobro czyli troskę o otaczającą nas przyrodę oraz o drugiego człowieka, z którym wspólnie możemy dbać o przyrodę. Mamy więc wybór i tylko my poniesiemy konsekwencję, za podjęcie najlepszej z naszego punktu widzenia decyzji. Z punktu widzenia ochrony środowiska  warto żyć spokojnie, żyć dłużej, współpracować z innymi na rzecz wspólnego dobra. Warto podziękować naszym przodkom za pozostawienie dla nas czystego środowiska i dbać o to, aby naszym dzieciom i wnukom żyło się równie dobrze, jak nam. Pozostawmy środowisko przynajmniej w takim samym stopniu, w jakim my żyjemy. Nie pozostawiajmy im nieodwracalnych w skutkach problemów, które wpłyną na ich życie. Natura ma niezwykły dar odradzania się. Zaufajmy jej.