Serdecznie zapraszamy  młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum z terenu woj. zachodniopomorskiego do udziału w VI edycji konkursu KTO JEST EKO TEN ZAJDZIE DALEKO. Konkurs polega na prowadzeniu kroniki z minimum tygodniowych działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupiona jest na tematyce ochrony bioróżnorodności. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.

 

 

Regulamin konkursu

„Kto jest Eko ten zajdzie daleko” – Edycja VI

 

Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie w ramach projektu Zachodniopomorska Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum

Konkurs jest przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI;
Kategoria II - młodzież gimnazjów.

 

 

Cele konkursu:

§  podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej dzieci i młodzieży,

§  uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ochrony środowiska naturalnego oraz wyrobienie ekologicznych nawyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na oszczędzanie wody i ochronę zasobów wodnych oraz segregacje i odzysk odpadów, wytwarzanie i oszczędzanie energii oraz ochronę zasobów przyrodniczych,

§  nabycie przez młodzież umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń i doświadczeń przyrodniczych.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

§  Przedmiotem konkursu jest dokumentacja działań prowadzonych na rzecz ochrony środowiska
i przyrody w ciągu 7 dni.

§  Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.

§  W pracy musi znaleźć się tabela zadań zawierająca datę, rodzaj wykonanego zadania
 i wyszczególnienie działań, wypełniona w następny sposób:

 

Imię i Nazwisko:

Klasa:

Szkoła:

Data

Rodzaj wykonanego zadania

Wyszczególnienie działań

15.09.16

Segregacja Odpadów

- oddzielam plastikowe butelki

- wrzucam je do właściwego pojemnika

16.09.16

Chronię bioróżnorodność

- buduję hotel dla owadów

-  ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Do pracy, oprócz tabeli należy dołączyć szczegółowy opis dotyczący własnych obserwacji uzupełniony fotografiami i rysunkami oraz własnymi wnioskami.
  • Prace konkursowe muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, dokładnymi danymi teleadresowymi szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
  • Obowiązują prace formatu A4, do uznania autora pozostawia się oprawę, liternictwo
     i inne sprawy związane z szatą graficzną. Część opisowa powinna zawierać około 5 stron maszynopisu dla I kategorii wiekowej, dla pozostałych kategorii około 8 stron maszynopisu (praca nie musi być wykonana techniką komputerową, chodzi
    o orientacyjną objętość).

 

Prace konkursowe należy kierować do biura Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie, w terminie do 31 października 2016 roku.