Serdecznie zapraszamy na szkolenie na temat bioróżnorodności w Nowogardzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej, które odbędzie się 9-go listopada 2016 roku  od 13.00 do 16.00. Szkolenie jest sponsorowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny. 

 

Program szkolenia:

 

12.30 - 13.00    Rozpoczęcie szkolenia oraz przywitanie uczestników    

13.00 - 13.30   „Rola i funkcje użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym w kontekście ochrony owadów zapylających oraz utrzymywania bazy naturalnych drapieżników dla szkodników upraw” wykład dr hab. Renaty Gamrat z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

13.30 - 14.00  „Różnorodność międzygatunkowa i gatunkowa flory i fauny charakterystycznej dla terenów rolniczych, w tym ochrony owadów zapylających”  wykład dr hab. Michała Kupca z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

14.00 - 14.30  „Ochrona bioróżnorodności na terenach użytkowanych rolniczo w kontekście zmian klimatycznych” wykład dr inż. Elżbiety Duszy z Katedry Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - zajęcia terenowe.

14.30 -15.00  „Praktyczne aspekty zakładania i pielęgnacji użytków przyrodniczych – alei przydrożnych, remiz, zadrzewień i zakrzewień” wykład mgr inż. Marka Heisera leśnika z Nadleśnictwa Nowogard - zajęcia terenowe.

15.00-15.30     Podsumowanie szkolenia:

·      - wręczenie pakietów edukacyjnych,

·      - wręczenie certyfikatów uczestnictwa.


15.30 – 17.30 Wyjście terenowe - podsumowujące.

17.30 - 18.00 Pożegnanie uczestników.

 

 

Serdecznie zapraszamy!