Konferencja miała miejsce dnia 16.12.2016 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie o godzinie 11.00. Konferencja połączona była z uroczystym podsumowaniem konkursu drużynowego „Liga Polnej Bioróżnorodności”. W spotkaniu wzięły udział  67 osoby z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, rolnicy, nauczyciele i uczniowie ze szkół o profilu rolniczym oraz nagrodzeni laureaci konkursu "Liga Polnej Bioróżnorodności".

W czasie konferencji podsumowane zostały wszystkie działania wykonane w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności”, takie jak:

  • wydanie pakietu edukacyjnego – wydanie trzech poradników: „Zakładanie remiz oraz zadrzewień i zakrzewień śródpolnych”, „Ochrona, znaczenie i pielęgnacja naturalnych użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym”, „Jak chronić owady zapylające?”, przewodnik terenowy -

  • wydanie pomocy dydaktycznych

  • organizacja szkoleń – cykl czterech szkoleń dla lokalnych liderów w Międzyzdrojach, Nowogardzie, Różańsku i Krośnie Odrzańskim.

  • konkursów – konkursu drużynowego „Liga Polnej Bioróżnorodności”

  • Młodzieżowej Akademii Zrównoważonego Rozwoju – cykl 7-dniowych szkoleń dla dzieci i młodzieży, w czasie której uczestnicy mogli zapoznać się z bioróżnorodnością unikalnych ekosystemów górskich,

  • i inne.

Odbyły się także prelekcje, prowadzone przez ekspertów naukowych. Wykłady urozmaicone prezentacją multimedialną obejmowały tematy:

  • Rola użytków ekologicznych w krajobrazie rolniczym,

  • Różnorodność awifauny użytków rolnych w kontekście zmian klimatycznych,

  • Praktyczne aspekty zakładania i pielęgnacji użytków przyrodniczych – alei przydrożnych, remiz, zadrzewień i zakrzewień.

Konferencja zakończyła się uroczystością podsumowania konkursu drużynowego „Liga Polnej Bioróżnorodności”. Najlepsze zespoły odebrały nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na posumowanie zaproszono liderów wraz z przedstawicielami drużyn, które wzięły udział w konkursie. Dla wszystkich uczestników konferencji został przygotowany drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje. Przygotowano dla nich atrakcyjne nagrody rzeczowe. Następnie odbył się panel dyskusyjny. Uczestnicy konferencji zadawali nurtujące ich pytania ekspertom w dziedzinie ochrony bioróżnorodności. Wszyscy uczestnicy konferencji zostali poinformowani o tym, że sponsorem nagród w Konkursie" Liga Polnej Bioróżnorodności" oraz Konferencji podsumowującej był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.