Zapraszamy do udziału w konkursie drużynowym z atrakcyjnymi nagrodami
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez szczeciński Okręg Ligi Ochrony Przyrody w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs organizowany jest dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych, sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.


Warunkiem przystąpieniem do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na odpowiednim formularzu w znajdującym się w zakładce po lewej stronie. Zgłoszenie będzie otwarte do 31 marca 2016 r. Po przystąpieniu do programu należy sporządzić plan działań w ramach programu na jego cały okres trwania tj. na 10 miesięcy 2016 r. Plan działań powinien przedstawiać zakładany harmonogram działań drużyny ze wskazaniem miesięcy.
W harmonogramie należy zaplanować (do wyboru jedno bądź kilka działań):
1. Utworzenie zielonych stref w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
2. Utworzenie nowych remiz śródpolnych
3. Pielęgnację już istniejących remiz śródpolnych (stan przed i stan po)
4. Tworzenie oczek wodnych na terenie rolniczym
5. Tworzenie „hotelików” dla owadów miododajnych
6. Tworzenie bądź pielęgnacja alei przydrożnych
jak również:
7. Działania edukacyjne związane z ochroną różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w kontekście zmian klimatu
8. Działania edukacyjne nt. Sieci NATURA 2000
9. Działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym w zakładce – Konkurs drużynowy „LPB”