Konkurs kreatywnego ekologa "Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT" adresowany jest do czteroosobowych drużyn uczniów szkół rolniczych z terenów gmin wiejskich województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Realizowany jest w ramach prowadzonego przez LOP Okręg w Szczecinie projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.


Zadaniem drużyny jest wybór i opracowanie jednego spośród zaproponowanych w regulaminie tematów. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Udział szkoły w konkursie należy potwierdzić na odpowiednim formularzu znajdującym się w zakładce po prawej stronie. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym w zakładce – Konkurs kreatywnego ekologa.