Z przyjemnością informujemy, że zostały już opracowane pierwsze elementy naszego pakietu edukacyjnego: poradnik "Ochrona, znaczenie i pielęgnacja naturalnych użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym" oraz poradnik "Jak chronić owady zapylające?". Ich wersje cyfrowe dostępne są na naszej stronie w zakładce wydawnictwa. 

W pierwszym poradniku znajdują się informacje na temat rodzajów i funkcji użytków przyrodniczych, ich mieszkańcach, korzyściach dla rolnictwa oraz zalecenia dotyczące zakładania i pielęgnacji użytków. Poradnik "Jak chronić owady zapylające?" zawiera informacje na temat znaczenia owadów  dla funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz produkcji podstawowych gatunków roślin uprawnych, przegląd ich grup systematycznych i przedstawicieli oraz zagrożeniach. Broszura zawiera praktyczne informacje na temat ochrony i zapobiegania ginięciu owadów zapylających, jak również  graficzne instrukcje budowy różnych rodzajów hoteli dla owadów.

Pakiet edukacyjny będzie składał się docelowo z zestawu trzech poradników i przewodnika terenowego Znam i chronię – przyroda pól i łąk” zapakowanych w kartonowe pudełko oraz zestawu tablic edukacyjnych „Owady zapylające”, „Charakterystyczna flora ekosystemów rolniczych”, „Charakterystyczna fauna ekosystemów rolniczych” oraz  „Ptaki polskich pól”.  Pakiet przeznaczony będzie do darmowej dystrybucji wśród rolników, przedstawicieli samorządów gmin wiejskich, grup zrzeszonym w kołach gospodyń wiejskich i lokalnych stowarzyszeniach oraz w ośrodkach doradztwa rolniczego, a także dzieci i młodzieży szkół rolniczych. Odbiorcami wydawnictw będą także uczestnicy przedmiotowych konkursów związanych z kampanią oraz beneficjenci szkoleń, podczas których uczestnicy (późniejsi trenerzy we własnych środowiskach) otrzymają zestawy pakietów do wdrażania kampanii na własnym terenie.