Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Liga Polnej Bioróżnorodności” – termin został przedłużony do 15 maja 2016 r. Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz znajdujący się w bocznym menu „Konkursy”.

Konkurs skierowany jest do dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych (dopuszcza się drużynę stworzoną z kilku rodzin), sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przedłużony został termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac na Konkurs Kreatywnego Ekologa „Moja Miejscowość to Zielony Punkt”. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15 czerwca 2016 r. prace należy nadesłać do biura Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie do 15 września 2016 r. Najlepsze drużyny zaproszone zostaną na dwudniowy finał w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach.

Laureaci konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Kampanii Liga Polnej Bioróżnorodności.