Aktualnie odbywa się IV edycja, trwającej od 2011 roku, akcji z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jej celem jest wzrost społecznej świadomości na temat potrzeby ochrony pszczół oraz ich roli dla człowieka. W ramach programu wybierani są ambasadorzy, których zadaniem jest działanie dla lokalnej społeczności – aktywizacja mieszkańców do budowy stref przyjaznych dla pszczół, edukacja oraz promocja akcji. Do udziału w programie można zapraszać okoliczne szkoły, przedszkola, parafie, działkowców, rady osiedli czy nawet sąsiadów.

 

Strefą przyjazną dla pszczół może być balkon, ogród przydomowy, ogródek działkowy, skwer czy pobliska łąka. Miejsce musi spełniać następujące warunki:

  • ·         Trawy, suche kwiaty i gałęzie nie mogą być wypalane,
  • ·         Posadzone muszą być rośliny, które nie znajdują się na liście gatunków inwazyjnych.
  • ·         Znajduję się w nim półdziki zakątek.
  • ·         Stosowane są naturalne nawozy i środki ochrony roślin.
  • ·         Znajdują się w nim miejsca gdzie mogą gniazdować pszczoły.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: Z Kujawskim pomagamy pszczołom