REGULAMIN
KONKURSU DRUŻYNOWEGO
w ramach
Ligi Polnej Bioróżnorodności 2016

1. Organizator

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie

2. Koordynator konkursu

Biuro Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie
ul. Żubrów 1
71-617 Szczecin
Tel. /091/ 4224691 faks. /091/ 4224691
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kategorie i warunki uczestnictwa w Lidze Polnej Bioróżnorodności

Warunkiem przystąpieniem do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa na odpowiednim formularzu dostępnym od 15 lutego 2016 r. na stronie internetowej www.lpb.szczecin.pl  w zakładce „Liga Polnej Bioróżnorodności”.


Zgłoszenie będzie otwarte do 15 maja 2016 r.
Po przystąpieniu do programu należy sporządzić plan działań w ramach programu na jego cały okres trwania tj. na 5-7 miesięcy 2016 r. Plan działań powinien przedstawiać zakładany harmonogram działań drużyny ze wskazaniem miesięcy. W harmonogramie należy zaplanować (do wyboru jedno bądź kilka działań):
1.    Utworzenie zielonych stref w postaci zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
2.    Utworzenie nowych remiz śródpolnych
3.    Pielęgnację  już istniejących remiz śródpolnych (stan przed i stan po)
4.    Tworzenie oczek wodnych na terenie rolniczym
5.    Tworzenie „hotelików” dla owadów miododajnych
6.    Tworzenie bądź pielęgnacja alei przydrożnych
jak również
7.    Działania edukacyjne związane z ochroną różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w kontekście zmian klimatu
8.    Działania edukacyjne nt. Sieci  NATURA 2000
9.    Działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych
Dodatkowo: należy wskazać inne prace w ramach ochrony środowiska przyrodniczego terenów wiejskich, w odniesieniu do zmian klimatu. Ważnym elementem będzie wskazanie działań zorganizowanych (na bazie własnych pomysłów i inicjatyw) niezależnie od akcji stałych i corocznych.

4. Uczestnicy – drużyny z terenu województw zachodniopomorskiego i lubuskiego
Konkurs organizowany jest dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych (dopuszcza się drużynę stworzoną z kilku rodzin), sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół).
Wyżej wymienione zespoły jeśli nie są właścicielami gruntów (dzierżawcami bądź zarządcami), na których terenie prowadzone są działania wymienione w pkt. 1, muszą posiadać deklarację współpracy z właścicielem gruntu, nadleśnictwem, kołem łowieckim, itd. ze wskazaniem w formularzu zgłoszeniowym osoby koordynującej współpracę z ramienia tych instytucji (osób).

5. Ocena końcowa - finał Ligi Polnej Bioróżnorodności
Warunkiem zakwalifikowania się do finału - jest przygotowanie sprawozdania (raportu z przeprowadzonych działań), które jest udokumentowaniem przeprowadzonych prac w ramach Ligi Polnej Bioróżnorodności. Sprawozdanie (jedno w ramach jednego zespołu) powinno być w formie papierowej (zeszytowo - plakatowej),  dodatkowo może zostać dołączone w formie multimedialnej.
Sprawozdanie nie powinno przekraczać wymiarów A3. Liczyć się będzie pomysłowość i kreatywność, ale przede wszystkim efekt ekologiczny, kompleksowość realizacji akcji, w tym zaangażowanie poszczególnych zawodników w obrębie drużyny.
Niezbędnymi elementami sprawozdania są: metryka do sprawozdania, dokumentacja fotograficzna oraz raport merytoryczny.
Termin przesyłania sprawozdań do 31 października 2016 r.

6. Komisja sędziowska
Powołana przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie komisja sędziowska oceni działania drużyn na podstawie przesłanych raportów i wyłoni łącznie 6 laureatów (zespołów) w obrębie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.
Termin weryfikacji sprawozdań - 15 listopada 2016 r.

7. Informacja dodatkowa
Zgłoszenia i metryki do sprawozdań przyjmowane będą  na drukach, które można otrzymać w biurze Zarządu Okręgu LOP w Szczecinie, lub pobrać ze strony internetowej www.lop.szczecin.pl

6. Puchar Ligi Polnej Bioróżnorodności (nagrody konkursowe)
1.    Dla 6 zwycięskich drużyn - laureatów Ligi Polnej Bioróżnorodności organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe, sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Puchar Ligi ufundowany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Każda z wygranych drużyn będzie miała możliwość wyboru nagrody, która będzie wykorzystywana na potrzeby dalszych działań poznawczych i edukacyjnych oraz pozwolą na bieżące poszerzenie swojej wiedzy na temat bogactwa, zachodzących zjawisk i zależności w przyrodzie.  
2.    Do pozostałych zespołów (miejsca od 9-20) organizator przewiduje nagrody książkowe, wraz z dyplomami za uczestnictwo w Lidze Polnej Bioróżnorodności.
3.    Komisja sędziowska powołana zostanie w składzie 6 osobowym, spośród ekspertów z RDOŚ w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim oraz LOP Okręg w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (dawnej Akademii Rolniczej w Szczecinie).

 

Pobierz regulamin.