Aktualności

Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności GBIF (Global Biodiversity Information Facility) to ogólnoświatowy system informatyczny pozwalający każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu do informacji na temat taksonomii i rozmieszczenia organizmów na Ziemi. Dzięki platformie internetowej, będącej największą bazą bioróżnorodności, użytkownik ma dostęp do setek milionów danych publikowanych przez naukowców i instytucje z całego świata.

Aktualnie odbywa się IV edycja, trwającej od 2011 roku, akcji z „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jej celem jest wzrost społecznej świadomości na temat potrzeby ochrony pszczół oraz ich roli dla człowieka. W ramach programu wybierani są ambasadorzy, których zadaniem jest działanie dla lokalnej społeczności – aktywizacja mieszkańców do budowy stref przyjaznych dla pszczół, edukacja oraz promocja akcji. Do udziału w programie można zapraszać okoliczne szkoły, przedszkola, parafie, działkowców, rady osiedli czy nawet sąsiadów.

Już wkrótce dostępny będzie przewodnik terenowy, w którym znajda Państwo około 50 gatunków flory i fauny – charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Każdy z gatunków przedstawiony jest na kolorowej fotografii, obok znajdziemy jego charakterystyczne cechy fizjologiczne, które ułatwią rozpoznanie.

Zapraszamy do wysłuchania dwóch spotów radiowych promujących projekt Liga Polnej Bioróżnorodności. Będzie można je usłyszeć także w rozgłośniach radiowych na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.