Aktualności

Według najnowszego komunikatu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, suszą zagrożone jest 472 gmin w kraju, czyli około 20%.  Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września danego roku - Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do uczestnictwa w 7-dniowych warsztatach Młodzieżowa Akademia Zrównoważonego Rozwoju.  Ich celem jest aktywna edukacja ekologiczna związana głównie z ochroną bioróżnorodności na terenach rolniczych.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Liga Polnej Bioróżnorodności” – termin został przedłużony do 15 maja 2016 r. Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz znajdujący się w bocznym menu „Konkursy”.

Z przyjemnością informujemy, że zostały już opracowane pierwsze elementy naszego pakietu edukacyjnego: poradnik "Ochrona, znaczenie i pielęgnacja naturalnych użytków przyrodniczych w krajobrazie rolniczym" oraz poradnik "Jak chronić owady zapylające?". Ich wersje cyfrowe dostępne są na naszej stronie w zakładce wydawnictwa.