Aktualności

Konkurs kreatywnego ekologa "Moja miejscowość to ZIELONY PUNKT" adresowany jest do czteroosobowych drużyn uczniów szkół rolniczych z terenów gmin wiejskich województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Realizowany jest w ramach prowadzonego przez LOP Okręg w Szczecinie projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Zapraszamy do udziału w konkursie drużynowym z atrakcyjnymi nagrodami
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez szczeciński Okręg Ligi Ochrony Przyrody w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs organizowany jest dla zespołów w postaci: rodzin rolniczych, sołectw, samorządów gmin wiejskich, ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich i szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zespół szkół) z terenu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.