Aktualności

Od wielu lat mówi się o szkodliwości i niebezpieczeństwach związanych z wypalaniem traw na terenach rolniczych. Mimo tego co roku w okresie wiosennym można zaobserwować ten groźny proceder. Incydentów takich jest oczywiście o wiele mniej, co cieszy, jednak nadal się one zdarzają, co nie jest obojętne dla środowiska i jego bioróżnorodności. Przypominamy, dlaczego nie wolno wypalać traw!

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie na temat bioróżnorodności w Nowogardzie do Miejskiej Biblioteki Publicznej, które odbędzie się 9-go listopada 2016 roku  od 13.00 do 16.00. Szkolenie jest sponsorowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatny pakiet edukacyjny. 

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w jednym z czterech szkoleń organizowanych w ramach projektu Liga Polnej Bioróżnorodności. Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2016 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Uczestnicy po odbyciu szkolenia staną się inicjatorami działań w zakresie ochrony różnorodności biologicznej. Celem szkoleń jest przekazanie rzetelnej i praktycznej wiedzy w zakresie roli i znaczenia użytków przyrodniczych w ochronie bioróżnorodności. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny. 

Serdecznie zapraszamy  młodzież ze szkół podstawowych (klasy IV - VI) i gimnazjum z terenu woj. zachodniopomorskiego do udziału w VI edycji konkursu KTO JEST EKO TEN ZAJDZIE DALEKO. Konkurs polega na prowadzeniu kroniki z minimum tygodniowych działań na rzecz ochrony środowiska. Tegoroczna edycja skupiona jest na tematyce ochrony bioróżnorodności. Poniżej znajduje się regulamin konkursu.